Thumb 9b454d537fb8980e8f07c5d99941ceeb1a053bb6
F802b42ed7d68e35ff9d6065da2b253d06d0d6e9

Esther van Amson

Ik collecteer omdat:

wij er samen voor kunnen zorgen dat er dit keer wel een warme winterjas of fijne schoenen gekocht kunnen worden voor gezinnen die zo weinig hebben.
Dat er dit keer wel getrakteerd kan worden op school door een jarig kind.....
Dat er deze kerst genoeg te eten is en er even geen zorgen zijn over geld.
Wij hebben het zo goed en er is toch niets fijners dan te delen met de mensen die het zo nodig hebben .....
Wij steunen dit prachtige doel graag en hopen dat jullie ook mee willen doen.
Bedankt vast en hartelijke groet,
Esther

11

donaties

€ 400

ingezameld