Thumb f46af3e26c8c030ac27b989428d3cdcfbc55286b
F802b42ed7d68e35ff9d6065da2b253d06d0d6e9

Hanneke Wessel

Ik collecteer omdat:

Ik met eigen ogen heb gezien dat het bij zulke mooie mensen terecht komt. Dat er kinderen zijn die met kerst kunnen gourmetten. Dat een nieuwe jas ineens een optie is. Er zijn gezinnen die met deze steun even kunnen ontspannen. Even feest! Ik steun de Linda.Foundation al jaren en blijf dat nog heel lang met liefde doen. Geven is leuker dan krijgen (als je iets kunt missen) toch?!

24

donaties

€ 935

ingezameld