Thumb 6cb0855646b8dc12bcc8aa4a6afb349c0be6d6d3
F802b42ed7d68e35ff9d6065da2b253d06d0d6e9

Joris Sonnenberg

Ik collecteer omdat:

Omdat ik vind dat niet alleen mijn eigen kinderen, maar alle kinderen een mooie kerst verdienen

27

donaties

€ 823

ingezameld