Thumb 5426f745aa8f146b999f133ad99347bc2744f098
F802b42ed7d68e35ff9d6065da2b253d06d0d6e9

Margriet Jansen

Ik collecteer omdat:

De schoentjes van mijn kinderen waren rijkelijk gevuld dit jaar. Vrolijk, blij en dankbaar waren ze! En dan lees je over een juf.... waarvan een kindje in haar klas vraagt waarom Sinterklaas niet bij hun is geweest... dat breekt mijn hart.
Dus Facebook vrienden! Al is het maar een kleinigheidje, doneer!

1

donatie

€ 10

ingezameld