Thumb 03197f57e8dedeb97f9910d8fdf87aed880ee64b
F802b42ed7d68e35ff9d6065da2b253d06d0d6e9

Simone Versnel

Ik collecteer omdat:

het fijn is als mensen kunnen genieten van onbezorgde feestdagen. En omdat ik geen hardloper ben, of zwemmer of eigenlijk helemaal geen sportief type... ga ik koken! Iedereen die doneert in mijn collectebus, maakt kans op een etentje bij mij thuis. En dat is nog niet alles.... eind december 2018 verdubbel ik de opbrengst van mijn collectebus. Dus stort massaal, want het bedrag dat op 30 december is opgehaald, zal ik verdubbelen. Om te zorgen dat ik niet helemaal failliet ga heb ik wel een maximum bedrag opgeschreven (met 4 cijfers voor de komma). Ik geef graag een mooi bedrag weg, maar ben helaas geen oliesjeik. Dus lieve mensen, stort allemaal een mooi bedrag en wie weet ben jij, samen met een vriend/vriendin of familielid, in januari mijn gast aan tafel!

67

donaties

€ 2.440

ingezameld